پیشرفت روز افزون صنعت ICT و افزایش ضریب نفوذ آن در سطوح مختلف فعالیتهای جوامع بشری موضوعی غیر قابل انکار می باشد که بکارگیری امکانات این دانش را تبدیل به یک ضرورت نموده است .
آنچه مسلم است استفاده از توانمندی های دانش انفورماتیک در حوزه شبکه های کامپیوتری باعث حذف محدودیتهای مکانی، صرفه جویی در زمان و هزینه و تسریع در انجام صحیح فعالیت ها می گردد که از این طریق سازمانها ، موسسات و شرکتها قادر خواهند بود بهترین خدمات را در حداقل زمان به مخاطبان خود ارائه نمایند که جهت افزایش میزان رضایتمندی مخاطبان و کسب بیشترین میزان سهم بازار، نیازمند یک رقابت سالم در عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشند كه این امر مستلزم استفاده صحیح و کارآمد از امکانات به روز دانش انفورماتیک، منطبق با نیاز کاربران می باشد.
شرکت گسترش فناوری آفشید(OET) با تفکر مرتفع نمودن نیازهای کاربران با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و امکانات موجود در کشور، در اواخر سال 1384 پایه گذاری شد و با تاکید بر اصول مشتری مداری، ارائه راهکارهای جامع ICT را – منطبق بر سه اصل افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه ها- به عنوان فعالیت خود معرفی نمود.