کارفرما: زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

مجری: شرکت گسترش فناوری آفشید

آدرس: استان کرمان، شهر بابک،کارخانه کاتد مس بابک

شرح عملیات :